︎ TAG_00>PDF> 01/21 ︎redakcija_00

glavna urednica Jelena Stević

urednica leksikona Dunja Petković

medijska urednica Ivana Radojičić
vizuelni identitet Sava Zolog

︎ SADRŽAJ:

︎EDITORIAL
  Jelena Stević


︎LEKSIKON
  Anja Tončić
  Luka Ličina
  Marina Marković

  uređuje: 
  Dunja Petković


︎INTERVJU
  Boris Burić
  (int. Marija Radoš)
  Nikola Dimitrović
  (int. Milica Grbić)  

︎TEKST
  Jelena Stević
  Pavle Banović
  Kristina Tica
  Dunja Petković 
  Darko Vukić
  prilog:
  Miomir Grujić Fleka 

︎PREVOD
  Amy Ireland
  Don Paterson

︎PRIKAZ
  Ivana Novaković

    ShapeShift #1 Aliens
︎STRIP
  Jovana Lutovac

︎POOL#00
  Slime Channel


tag︎2021