indeksicilinskainterevencija
indeksoiddioksidiotindekstenzija
VladimirDurišić
in-progress


[plotter[mi[logino[prelaj[imaju[li[institucije[neku[fizionomiju[i[koje[stvari[u[stvari[ona[može[da[drži[na[okupu[?

[pitanje[može[da[zvuči[jednostavno[ali[odgovor[na[njega[ne[daje[puko[markiranje[institucionalne[aktivnosti[ili[ispravnosti[ili[poetike[već[mogućnost[sklapanja[onoga[što[pre[ostaje[i[pred[ostaje

[otuda[se[i[katastrofa[i[anastrofa[kao[dva[pola[koje[ccru[crew[plant[land[ističu[kao[distinktivne[i[povodom[institucona[lnog[života[ili[žilavosti[nude[ovdje[i[kao[jedna[umjetnička[rekonstrukcija

[mogućnost[da[se[alternativnim[istorijama[priđe[imanentistički[ili[ironijom[iz[srca[databaze[

ako[ne[oslobođeni[a[ono[o[slow[mođeni[od[kontekstualnog[ljepila[koje[ih[čini[još[više[aistoričnim[kao[skupnu[figuru[nekog[naslovljačkog[samo[poskupljivanja[ili[samo[samoočuvanja[koliko[je[dramatičan[gest[ovog[dizajniranog[skoro[ništa[?

[toliko[da[to[skoreno[ništa[izaziva[kao[izraz[bijede[i[otpor[protiv[bijede[naslovljavačkog[uma[

a[oblik[izložbe[tačnije[format[nasuprot[formi[kao[neka[anahronološka[ikonostatistička[stazis[statika

[ovo[odsustvo[radova[prisustvo[naslova[indeks[je[jedne[dublje[indiferencije[koja[se[tiče[odnosa[izlagačkog[procesa[i[izlagačkog[koncepta[konteksta[sa[samom[mogućnošću[izlaganja[koja[kompresuje[mogući[razvoj[rada[u[tu[konkretizacijsku[priliku[i[limitira[horizont[izgradnje[samog[rada[ugrađujući[ga[u[galerijsko[galeristički[uslovljen[umjetnički[okvir[neke[scene[

u[tom[smislu[Vukićev[rad[je[imanentna[kritika[bliska[parodijskoj[transformaciji[doduše[uz[jednu[ohlađenu[ironiju[i[naglasak[na[pred[prosvjetiteljskom[pastiš[parodijskom[komputacionom[kreiranju[djela[umjetničkih[radova[

čiji[ontološki[status[prije[pojave[autorskih[prava[ima[drugačije[logike[prenosa[i[prebjega

[neobarokna[missa[parodica[sa[premetacijom[prisvojenih[modula[kao[legitimnom[funkcionalnom[materijalizacijom[svojeg[u[djela[

izlaganje[tog[leda[nekom[toplohladno[plotteringu[prstenu[oko[talasa[kao[nekom[vaporwale[u

[indexaxaxaxes[ovih[rezova[rezoniraju[svoje[a[rezonske[meta[spojeve

[index[axis[mutuandis[ovog[mutiranog[pseudomutual[indeksoida[

hoće[li[raspored[učiniti[sklopove[takvim[da[prodube[ili[razbiju[spiskaju[monotoniju[spiska[?[

ili[spisak[čini[manje[monotonim[konotacijska[policija[pohađalaca[?

[kao[da[Vukić[ne[mari[ni[za[uspjeh[ni[za[neuspjeh[formacije[koliko[za[tautološke[uloške[nekog[pre[ostajanja

[mali[troškovi[gubici[konverzije[ili[sitna[zarada[ove[zamjene[čini[se[da[se[ova[vrsta[dobitka[zapravo[ne[tiče[Vukićeve[inicijacijske[ideje[koja[estetizujući[tetivizuje

[uzimajući[za[materijal[mikro[polje[tepih[sumarni[naslova[da[li[Vukić[ironizia[samo[polje[djelovanja[sa[kojim[treba[da[se[sretne[neki[habitus[ili[habituidni[agens[?

[zapišavanje[tog[salonca[pliša[unutar[terminatorije[kao[terminološke[alegorije[teritormentologije[

ovo[njegovo[ništanovo[+[otvoreno[zbijanje[databaznog[minimuma[kvantifikovanje[naslova[jedne[institucije[kao[njena[moguća[unutarnja[kritika[kritika[iz[bijele[kutije[neke[uvijek[interne[bijele[knjige

[indeksi[eksirani[kao[šotovi[u[offu[na[afterpartijskom[sastanku[pa[onda[ikonoplazmatično[prilijepljeni[bez[svojstava[o[da[može[to[jako[da[iznervira[ovo[pseudo[pasivnoagresivno[inerviranje[bijelog[na[bijelom[bijelog[u[bijelom[pestoput[puknut[monohromija[kao[hromo[lololol[

to[ništanovotarenje[na[granici[r[mutt[ave[vedre[pasivagresije

[duchampionships[league[traje[troši[umjesto[formi[simondon[predlaže[da[razumijemo[tehničke[objekte[kroz[modulaciju[kauzalnih[relacija[različitih[djelova

[imaginiranje[ili[pre[poznavanje[kauzalnih[relacija[koje[se[izdvajanjem[iz[ovog[tepiha[izdvajaju[kao[neke[zidne[jedva[raspoznatljive[plotter[fleke[mogu[li[za[živjeti[kao[neke[mikromašinice[koje[proizvode[značenje[?

[to[je[veliko[pitanje[i[Vukić[ide[tom[riziku[u[susret[dizajnirajući[izložbu[kao[sci[fi[kulisu[za[jedan[fail[ični[ichrecyclebin[ciklus[reverberacija[

u[kojima[je[u[tijelo[reverberacija[neodvojivo[vezano[za[učesničko[saučestvovanje[u[failu[dizajnirano[da[naslovom[o[slovi[a[onda[čeka[

Vukić[interpelira[gledalačko[mnjenjsku[u[potrebu[za[interogacijom[za[logikom[umjesto[geometrije[ili[bar[sudar[logicističkog[i[geometrijskog[sintetizovanja[unutar[galerijske[kutije[

pride[u[settingu[korone[unutar[koga[i[sam[čin[izlaganja[ima[karakter[posredovanja[posredovanja[još[jedne[pregrade[

sam[gest[izlaganja[ove[korone[cezura[korona[zastoj[fermata[u[muzici[je[pauza[tišine[presabiranja[nakon[odsviranog[tona[ako[je[iznad[pauze[ili[produžavanja[već[odsviranog[tona[nad[kojim[se[piše[kao[oznaka[

radi[se[prije[nego[o[reverbu[o[jednom[od[laganju[delay[

kome[je[blisko[ono[dišanovo[nominalno[samoodređenje[velikog[stakla[kao[odlaganja

[i[sam[odlažem[da[odem[da[vidim[postavku[možda[do[samog[kraja[i[ukidanja[ne[želim[da[je[sa[gledam[u[njenoj[konačnoj[materijalno[prostornoj[dovršenosti[i[možda[Vukić[ne[želi[da[je[bilo[ko[stvarno[sagleda[

zato[nam[je[i[daje[nudi[kao[ovo[dobro[dizajnirano[indeksirano[caps[lock[prosredovanje

[ccruossrover[kroz[sredine[

vedro[iznevjerene[oporukorukoruke[ili[antiidentitetststski[trakt[actus[poput[transfeminističkog[laboria[cubonix[

prava[da[pričaš[kao[niko[konkretan[kao[i[da[hakuješ[na[rubovima[između[koncepta[i[materijala[

vaporwale[whaling[

novi[fosillyness[kao[satie[jevski[soundtrack[kosilli[kosilli[scent[prosut[po[zidovima[galerije[momladine[infant[fantomistika[

ja[hoću[da[budem[plotter[ja[hoću[da[budem[anominam[protjerana[ploter[je[rana[iz[plotterdijkovska[kritika[cinizamazivanja[

ruka[na[naslovnjaču[želi[da[otvori[neku[priručnost[
osvrta[četvrte[sinteze[tercijarna[retencija[koju[stiegler[dopisuje[kantu[onu[o[eksteriorizovanoj[memoriji[koja[radi[ili[ima[da[radi[firmopisssssafirmacija[kao[afirma[kritika[?

[we[all[live[in[a[yellow[grammarine[grammatological[margarine[

gramatološki[mandarinizam[marinira[od[doma[lomladine[do[dooma[mumladin[otežava[istorijski[ili[ne[otriježnjujući[uvid[upozorenje[da[je[od[ovog[zbrajanja[jače[ono[što[se[mnogim[sudarima[i[komputacijama[giba[mimo[ili[izvan[njega[

da[se[nizovi[događaja[ne[sabiraju[u[neku[učinkovitu[platformu[pukim[postajanjem[na[nekome[ne[mjestu[

te[da[hod[od[doma[omladine[do[dooma[googladine[nije[glađen[naprosto[nekom[rukom[oduzimanja[ili[dodavanja[već[vraški[komplesknim[setom[prisvajanja[koji[o[stavljajući[na[miru[ruše[pregrađuju[preimenuju[i[čine[smiješnim[ili[tužnim[

staraocu[dakle[geist[ne[daje[mahove[i[u[toj[borbi[za[čije[grafikone[još[nismo[napravili[aparaturu[galloway[o[nemanju[aparature[za[kritiku[i[sami[indeksi[ovdje[namjerno[bezsadržajno[ostavljeni[svojim[uvezivanjima[moraju[se[drugačije[istorijski[politički[nuditi[na[uvid[

uvijek[istorijzuj[bez[ovog[uvijek[indeksi[iziiziizi[raj[više[ne[ide[ludi[indeksi[nepostavljenih[istorizacija[svete[se[proizvode[uznemirujuć[šum[

metonimindeks[na[metonimijskoj[ravni[kora[sluz[sedef[obris[obrisanih[ruku[o[zid[sperme[o[zid[virusne[sline[o[posilni[zid[glača[udaranje[recki[grammar[rzavo[razvijen[iz[glammour[kako[viškom[neprovjerenog[samozadovoljstva[tvrdi[sloterdijk[sa[oed[u[zaleđini[neprovjerenoali[je[korisno[razmisliti[o[tom[presijavanju[konstelacionog[s[korčanja[

je[li[disruptivna[intervencija[kao[dijagramska[inter[evencija[?

[moguće[sasvim[lokalni[indeksicilin[koji[ipak[radi[

upravo[tom[bizarnom[limitiranom[uskim[fokusom[na[zatečenu[mikroklimatsku[ravan[klizanjem[a[ne[razmještanjem[kao[što[pogled[sklisko[prelazi[preko[dešifrovanja[ovih[bijelih[jedva[objekata[u[bjelini[galerije[

galerijski[sprudovi[kao[spasonosni[udovi[tog[pseudo[doinga[ironisani[kao[hramanje[u[hramu[postkatastrofička[reestetizacija[ prisvojbe[ovo[uredno[neuređeno[svojatanje[

izmaknut[tepih[recidiva[u[karijerno[upisivanje[u[svesku[prisustava[koje[se[rojenjem[opasno[približava[onom[ambijentalnoj[svesci[viceva[sa[maricom[i[crticama[iz[koje[se[ima[čim[prije[evakuisati[neka[remedijacija[i[prejmještanje[pisoarističke[antipoze[

ako[je[vjerovati[joselitu[koji[mutt[pisoaru[prije[svega[namjenjuje[dišanovu[želju[za[transformativnom[remedijacijom[fotografija[na[kojima[je[uvijek[drugačije[po[stavljen[i[u[slikan

[kao[što[Vukić[savizologu[preostavlja[svakodnevno[predstavljanje[u[scrollover[pejzaž[epohnog[omnikustosiranja[marica[mozda[ne[postoji[ali[razdor[izmedju[kozmetike[proseravanja[upisanosti[ili[obrtanja[pisoara[ili[vitlanja[njime[u[kung[fu[prostoru[post[disanovske[remedijacijske[i[konvergencijske[tamo[da[pogotovo[ona[policijska[marica[sa[svojim[u[se[upisanim[crticama[podjebavanja[koje[svoj[legitimitet[crpu[takođe[iz[neke[kontekstualne[razumske[i[podrazumijevajuće[ne[vidljivosti[

kao[bezoblik[razluke[nekog[spiska[odsutnih[oblika[toliko[zbijenog[da[on[jest[uvijek[šta[već[sintetičan

[nova[nužda[tog[bezub[razluka[kao[neka[nova[potrebna[katastarska[pri[sila[ne[razlučujućeg[sumiranja[ili[scenski[još[konkretnije[insceniranje[hemijske[reakcije[koja[bi[nadišla[prosto[prostodušnu[ili[varijacionističku[prosto[proširenu[smješu[ovim[kliničkim[tu[bijelim[tim[nekim[svojim[re[scentimanskim[intenzitetom[

unutar[kog[se[tek[napipavaju[učinci[sastojaka[bez[karijerno[oblikovane[ontološke[prečice[indeksa[kao[zbijanja[podjednakih[u[snopove[jer[kako[kaže[pjesnikinja[djelovi[nas[su[voljeli

[drugim[riječima[miris[zbijenih[onih[koji[se[možda[i[ne[mirišu[zadaje[neki[aprioristički[ton[koji[tek[treba[razigravati

[šta[ostaje[nakon[neke[izložbe[kao[događaja[pitanje[je[koje[se[danas[drugačije[postavlja[u[doba[databaznog[neutralisanja[neoneotralalalistanja[svega[kada[je[svaki[događaj[istovremeno[i[svoja[vlastita[arhiva[varijabila[

šta[pred[ostaje[psostavlja[se[kao[ispitanjenje[nad[presijavanjem[izdrkotina

[slina[i[sperma[sluz[jedna[sluzerska[metafora
[sluzna[ljepljiva[metonimija[koja[kompresuje[u[indeksikalne[zbrojeve[ruke[obrisane[o[zid[

živi[smo[samo[za[hip[dokler[se[lak[suši[ironija[je[ovog[preostajanja[indeksikalnih[vapaja[i[upokojenjavanja

[šta[je[sve[nediferencirano[i[voljno[sljubljeno[ispod[naslovnjačke[preispoljnosti[koja[je[u[biti[aproprijacijanidna[politička[je[litička[poliritmija[i[polimetrija[koja[daktilografski[poslušno[ispod[javno[prihvaćenog[diskurzivnog[tkanja[državne[i[kao[paradržavne[i[kao[nedržavne[kulture[uzdržava[svoje[otkucaje[na[frekvenciji[koja[niti[uznemirava[niti[transformiše[epistopolitički[afterparti[današnje[srpske[kolonijalne[prestvarnosti[kao[neke[anestezirane[post[prestravljenosti

[uvijek[istorizurizurizurizuj[mogla[bi[biti[ponuka[ove[glazure[white[on[white[komada[ploterteksta[kao[kore[slijepljene[po[bijeloj[kutiji[galerije[koja[se[ovdje[sobom[svojom[sobom[puni[buni[bijela[crna[kutija[galerije[ovdje[se[kao[neka[kamera[opskura[želi[prizvati[sebi[samoj[sebi[a[bez[osvjetljavanja[neke[mogućnosti[preklopa[

iz[epohnog[tehnološkim[aprijorijem[postavljenog[preklopa[hepeninga[i[njegove[vlastite[arhivizacije

[databaza[kao[neko[curenje[alkalnog[tu[je[ekološki[dijetalni[imput[pa[se[i[realizuje[holistički[

isto[rizovanje[ili[kompresija[tu[se[postavljaju[kao[katalog[rizoma[u[prizemljenom[delezivražiranju[žiriranju[te[se[odmah[zatim[može[zamisliti[neko[vrati[mi[moje[krpice[za[tim[koricama[istureno[šuštanje[

beluci[i[bjelovuci[te[onaj[jugonadrealistički[stunt[sa[tattoo[kostimom[preko[kože

[uvijek[indeksizi[iziizi[raj[kao[pozadina[ovog[označavanja[istura[se[u[prvi[plan[Darkovom[intervencijom[kao[osveta[indeksalnih[idenitita[

više[od[latencije[tautološke[ironije[indeksikalno[alkalno[curenje[kao[spas[od[razjedajuće[kisjeline[kao[uvezanih[kao[konteksta[ovdje[je[nekakva[ljekovita[ironionionionija[ada[ironije[ironijada[rečeno[muzičkim[rječnikom[cezura[pauza[ili[korona[kao[zastoj[ne[što[produžene[pauze[nakon[koje[treba[malo[zastati[da[bi[se[ponovo[počelo[ili[samo[nastavilo[

neugodna[je[ta[guba[samoodređenja[samoodređenja[kao[gubitka[a[ne[raskrivanja[pa[i[naslovi[sami[slani[ili[neslani[silaze[u[podrume[da[podrumi[mogu[da[mirno[nastave[da[mudruju[bez[njih[a[pored[njih[mimo[indiferentiranje[

indeksekskomunikacija[ono[žilavo[ja[ipak[izlažem[uz[razne[koje[ne[podnosim[

u[nezaraznom[nizu[izložen[sam[sa[raznima[sa[kojima[nemam[nikakav[program

[ta[nas[latencija[ne[povezanosti[ipak[uvezuje[i[mi[pod[tim[nevidljivim[jarmom[interpelirani[stalno[nešto[kao[apeliramo[idemo[dalje[mučimo[sudske[naloge[

no[nikad[se[ne[ekskomunizujemo[naš[komunizam[je[zaražen[ovom[niskom[mizansenske[mizerije[i[sam[ozaren[nezrelo[ovom[lažnom[komunizacijom[od[strane[kao[podnošljivih[kao[institucija[vidimo[se[u[nekom[indeksu[i[često[ne[vidimo[snagu[indeksa[čiji[smo[postali[potporni[stiropor[pjena[svojim[kao[otporom[

trope[tog[otpora[kao[nepravilne[niske[ovdje[mogu[li[da[sinu[kao[neka[nova[nulta[barruecco[ekologija[da[se[ipostasiraju[kao[neka[ipostatistička[saturacija[ili[naznačena[spektralna[analiza[bisernih[sedefinicija

[u[krajnjem[odnos[prema[tabloidnim[šumećim[tabletama[naslova[naslovljavanja[kojima[se[počinje[i[završava[ta[kurjačka[kuriristika[to[vučićenje[Vučića[i[Vučića[Vukić[tu[kliče[odu[klikanju[čelika[u[potkačenima[unaprijed[nečitanim[

dok[Vučićeva[osmozna[naslovnjačka[mašinerija[ne[proguta[i[samog[fantoma[Vučića[i[Vučić[fantomčiće[i[savamalni[malter[ne[očvrsne[do[patine[do[nove[iskre[do[stare[dobre[adaptacije[vučićvučićevi[Vučićevići[i[ođila[pucketanje[đihađilasa[milovana[i[dragana[milovanog[dragana[i[dragovanog[milovana[u[metaistorijskoj[stazistici

[kontekst[je[izašao[u[pola[tri[magična[je[rečenica[jedne[moguće[kritike[mode[kontekstualizujućeg[uma[kome[izmiču[ostali[parametri[svoje[funkcije[i[funkcionalističke[sljepoće[

pogotovo[one[institucionalne[gdje[se[ono[izlagati[samo[izlagati[ponekad[unaprijed[abolira[od[onog[izložiti[se[pa[Darkov[skoro[ne[rad[ili[skori[futurirani[skoreni[antidotski[antirad[računa[na[ovu[bizarnu[lakoću[manipulacije[kreiranja[djela[događaja[u[jednom[umirućem[epistopolitičkom[miljeu

[kako[se[mali[univerzalni[kvantifikator[sve[izložbe[održane[u[domu[omladine[u[periodu[od[do[danas[otkrivuda[kao[dobro[čuvana[tajna[pruske[eskapističke[nek[romantik[art[mije[prosute[po[ostatku[evropske[umjetnosti[kao[novi[remedijacijski[kolaps[univerzalni[modifikator[indeksicilindara[remedijator[kittlerove[materijalističke[teorije[diskursnih[mreža[1800[

ovjeru[ovog[gameover[uvijek[šta[već[mokinga[u[bilokom[miljeu[koji[svoje[bilo[prisustva[troši[na[izbjegavanje[rješavanja[svojih[izlagačkih[praksi[uz[dežurni[entuzijazam[da[se[one[kao[je[li[stalno[nešto[je[li[negdje[problematizuju

[epistopolitika[epi[sto[politika[kao[zgodno[zbijeno[spremljen[salemijev[termin[za[korekciju[fukoovske[cariničke[ležarine[unutar[samopospremanja[umjetničkih[poslovnih[prostora[i[dana

[ko[memoramoracioracionalni[moratotakorumotorijum[necrtomantic[tictac[tacit[refrerefrerefrererereresh[bijeli[noćni[nokat[na[bijelom[donjem[vešu[

noktom[po[oknu[hoćesereći[interperlacija[paraparlamentarnim[perlama[rijalitičekin[četkicama[šta[pred[ostaje[ras[isturiti[jednu[naslovsku[poemu[pneumopoememnonemu[na[komade[plotter[kore[po[njenoj[bijeloj[kutiji

[sljubiti[u[bljutavu[preispoljnost[nisku[naslova[a[onda[protrljati[taj[spektralni[odsjaj[sa[niske[perli[[[[[nazad]]]]]po]nekoj]bjelini]

remedijacija]samog]naslova]medija]medija]naslova]nazad]po]zakartanim]rupicama]i]pukotinama]bijele]kutije]

na]kojoj]tek]treba]kao]na]obscuri]praviti]sintetičkevlinije]jer]svaka]je]linija]sintetička]a]ne]kvantifikatorska]koja]opet]ili]još]povezuje]dvije]tačke]

pastforward]je]prirodno]neki]slowdown]i]kod]Vukića]se]širi]to]peškirno]vezenje]pred]pećinom]hiljada]platona]proširenje]se]ne]dešava]variranjem]nego]in]vencijom]invencija]je]komputaciona]puta]poput]izuma]stopnog]proširenja]u]prvoj]fazi]rane]gotike]u]leoninusperotinus]dvoglasu]troglasu

]mogu]li]indeksirana]naslovlomatanja]mjesta]bez]opisa]postati]opisi]bez]mjesta]ima]da]se]kaže]komputira]i]realizuje]u]ovom]kom]plotter]lottery]pregibu]oštrom]kao]ranogotska]eshatološka]ekologija

]naslovi]bez]orgama]dobijaju]svoje]origami]korice]po]bijeloj]galeriji]voices]se]razrađuje]u]neko]voicelessness]the]snow]has]no]voice]čiji]šum]šta]?

]svo]to]jato]svojatanja]koja]se]prisvojno]prosviravaju]samorazumijevajuće]se]pružaju]svako]u]svoje]mjesto]u]arhivi

]indeksirajuća]hladnoća]tu]priziva]ono]bečanovićevo]hladno]je]bez]metonimije]

no]hladno]je]i]bez]meta]anonimije]i]tu]nastupa]tiha]osveta]indeksikalnih]identiteta]tu]roji]jato]osvojenog]svojatanja

]može]li]se]otopliti]hladnoća]indeksikalnom]hipostazom]?

]čiji]se]remix]jednokanalno]svodi]na]reverberacije]do]iz]nemoglosti]?

]iz]nemoglosti]se]nešto]oglodano]ipak]javlja]kao]agens]pre]ostajanja]prije]ostajanja]voicelessness]the]snow]has]no]voice]beat]furrerova]samo]je]revizija]sniježnih]staza]modernističkog]pathfindinga]prema]klaviranju]impresionističkih]razliva

]u]krajnjem]ovaj]sabijeni]nježnosniježni]remix]beat]furrerova]kompozicija]voicelessness]the]snow]has]no]voice]u]kojoj]se]rute]dionice]leptiroliko]polualeatorno]preklapaju]pretapajući]se]bez]variranja]i]bez]promjene]iz]reda]u]red]u]nizu]serijski]organizovanih]dvostrukih]ekspozicija

]iz]minimalne]procesualne]mehanike]furrerove]klavirske]kompozicije]čiji]podnaslov]the]snow]has]no]voice]repetiraju]se]nemirna]prosijavanja]isijavanja]koja]akorde]tretiraju]uz]indeksikalnu]otvorenst]ali]i]potenciju]za]sudar]

ne]i]za]variranje]samo]preklop]koji]otkriva]narratololololololoratio]i]kako]se]ta]neka]nezamisao]uvijek]o]da]nezavisne]i]slobodne]društvenosti]ras]pukla]ne]nestala]ne]isparila]nego]preotvorilavi]prezinula]kao]ptica]šipka]zavezana]za]svoje]dračijevdrvo]da]visi]i]dalje]sa]svojim]uredno]složenim]sadržajem]ispod]raspuklog]bareljefa]otvorene]kore]

serija]parafraza]iz]krležinog]areteja]kada]govori]o]učincima]šopenove]muzike]koja]bi]mogla]glasiti]bijele]libelirane]vreline]perforacije]iz]kojih]će]se]izlučiti]smola]epistopolitičkog]blefiranja]koja]više]ne]može]zasvijetljeti]na]pogrebu]svega]za]što]smo]mislili]da]je]sve]ono]što]je]u]nama]ili]među]nama]društveno]

dok]razgledledam]Vukićev]nacrt]indeks]rada]jasno]mi]je]da]niko]od]nas]nije]umio]pronaći]onu]istinjenu]mliječ]koja]bi]izbijeljela]ogrebotinu]na]svemu]što]smo]mislili]da]je]oko]nas]ljuska

]plotter]je]doslovno]ovdje]zavjerenik]kao]oruđe]jednog]pokušaja]urote]sa]zavjereništvom]tu]stvar]uvijek]stoji]tako]da]vektori]odnosa]nisu]jednodimenzionalni]pa]ni]rojenja]a]kamoli]n+1]modularna]naddaddaddodavanja]nemaju]karakter]plana]koji]se]ostvaruje]bez]velikih]reverberacijskih]revizija

]otuda]ova]plottery]redukcija]minimalnog]materijalnog]i]faktičkog]transformisanja]sabijenog]ali]ne]biranog]baznog]materijala]jer]sa]čim]kuje]zavjeru]savazolog]?

]ovo]se]plotno]plotterno]o]svojatanje]jezikbezsvojstvovanje]rekurzivno]obrušava]ili]samo]pruža]i]unazad]samorefleksivno]prema]autokritici]ili]kritici]institucionalne]volje]ili]sile]makar]ili]upravo]bezvoljne]ili]permisivne]sile]da]se]prisvajati]tu]i]ovdje]smije]mora]itdvnavneki]određeni]način]koji]je]dovoljno]dobro]kontekstualizovan]ili]dovoljno]maštovito]trans]formisan

]a]kad]kontekst]izađe]u]pola]tri]kao]i]ona]kišološka]kontesa]i]samo]kontekstualno]se]afektiranje]takođe]ušuška]u]svojoj]postpank]ko]modi]?]šta]onda]?]istorijski]podebljana]pa]i]u]cvijeće]sala]razlivena]i]skorena]istorija]ovoga]smijem]prisvajati]iznova]se]ovim]radikalnim]ništanjem]želi]evocirati]ovim]indeksom]miniistorijskog]svođenja]

makar]uz]nužnu]ironiju]tautologije]prisvajavajam]presisavajavajam]prisvajajajajam]precisijavaisijavam]

a]ako]damo]a]damo]nego]šta]nego]damo]za]pravo]antinu]povodom]proze]kao]poezije]bez]margina]izliva]se]u]taj]kalup]hipostazni]i]ovaj]zacrt]nacrt]savezologa]alias]Vukića]da]razigra]rojenje]neke]indeksofilske]drijemeži]i]otvori]indeksicilinski]eksperiment]u]kliničkoj]metonimiji]galerijske]kutije]

u]bijeloj]kutiji]pada]bijeli]snijeg]bijele]sveske]bijeli]svijeg]dubok]bijeli]snag]ili]swag]s]now]

takođe]ova]plotter]fetišističko]pseudofašističko]pod]sjećanje]na]fusnotne]inercije]ili]prvoloptaške]a]znam]asocijativnosti]u]pakovanog]posmatračkog]subjekta]može]li]podsjećanje]doista]da]se]pod]vuče]pod]sjećanje]kao]transformacijska]nagodba]sa]naopakim]turingovim]testom]?

]kad]kustoski]refleks]kaže]zgužvan]auto]ah]da]to]je]ballard]a]balardizmi]ga]sažvaćuviza]ćoška]u]nekoj]metahorrorvimaginaciji]osvetnika]umjetnika]

a]baza]i]nadgradnja]?]

baza]ovdje]kao]alkalno]curenje]ova]fusnotacija]pretvaranje]naslova]u]fusnote]bez]tekstualnog]organa]za]tekst]unazad]zadobija]imaginacijske]transpozicije]i]pri]sjećanja]povodom]odsutnih]originala]tačnije]duhova]originala]koji]se]tako]izigravaju]ili]izvode]u]minihauntološku]slagalicu]čak]i]uz]izvjesno]jedan]sloj]nostalgije]ili]misterioznog]pri]odsustva]

ovo]pri]odsustvo]kao]priručno]odsustvo]dakako]onda]vezuje]našmrkavanje]beskrvno]u]maramicu]ili]izdrkavanje]u]nju]sedef]tog]white]on]white]

padadubogsneg]u]budiboksnama]bijelim]buksnama]pada]duboka]buksna]snega]po]nečemu]što]tvrdo]gasne]ispljuvci]te]sluzi]po]bijeloj]maramici]slina]ili]sperma]kao]pjena]u]lavabou]rukometno]igralište]puno]školske]spreme]ali]bez]bijelih]košulja]svadbe]ili]krvne]osvete]

ovo]pri]odsustvo]kao]priručno]odsustvo]dakako]se]onda]razvezuje]uz]afazivni]ofenzivni]disrafizmi]name]ing]ovdje]kao]sluz]gamememeinga]neke]commordor]64]igrice]preseljenevu]daleku]budućlost]iz]bliže]pročlosti]kolapsiranje]tog]pastiš]lapisnog]sebepopisivanja]laktanja]na]tome]rukometnom]igralištu]punom]sperme]s]panonski]

indikscije]afterpartizanskog]afterpartija]indicije]kao]indikscije]negog]ks]ks]mangupskog]klupskog]postskriptuma]afterpartijemstva]art]and]language]istorijske]sinusoide]se]tu]metastaziraju]u]neku]artem]anguish]ipostatističku]igricu]na]rubu]ukusa]

rub]ukusa]zatim]uvijek]uveče]uzvraća]rupčićem]bijelim]na]koji]je]šmrknuto]izdrkano]bijeli]sedef]koji]se]presijava]bijelo]na]bijelom]ipostasni]pastopis]hipo]ipostatistika]ispostavlja]svoje]promjene]metodologije]kao]promjene]rukopisa]u]dugo]njegovanom]kolektivnom]računovodstvu]polje]doma]googladine]gotovo]da]se]giba]u]napetosti]izmeđuvsintetike]i]geometrije

]ono]što]je]bio]doslovni]analitički]puritanizam]art]and]language]grupe]šarm]inata]innate]njihove]tanatodepatetike]kod]Vukića]je]kolapsirajući]pur]ritamizam]ritam]puristički]spro]vedenih]utvarnih]talaca]grafema]koje]se]iz]vode]i]zbijaju]

panofsky]i]panonski]tu]sjlubljeni]mogu]da]isprate]bjelilo]kao]ono]nastavničko]školsko]bjelilo]bellilo]preko]nalivpero]grešaka]što]po]dnevniku]ostavlja]raspuklevtragove]prepravljanja]graške]razmazanih]bijelih]bubuljicavpo]rozoj]puti]indexa]

bijelo]na]rozom]tamnom]tenolikom]ili]bijelom]čije]se]nijanse]otužno]taru]krute]rutaju]i]traju]incident]koinc]indeksije]između]događaja]i]njegovog]vlastitog]storidžovanja]bezvnostalgijevkojavbi]sevtim]povodom]mogla]odroditi]od]lucidnosti]evidencije]da]se]ta]stvar]već]obrušila]po]epistopolitičkom]pejzažu]

gdje]je]stariji]kittler]smjelije]postavljen]od]visprenih]gallowaya]i]thackera]koje]ostaci]te]nostalgije]griju]

konvergencija]iskustva]i]data]e]shvaćena]kao]intenzifikacijska]a]ne]neonostalgička]tenzija]

ako]Darko]ovdje]kritikuje]postavljene]šine]te]površinske]participacijske]dokse]nostalgije]za]događajem]koji]nije]bio]uvijek]već]konvergiran]onda]je]to]iz]domena]apdejtovanja]pozitivnog]aspekta]neke]operacionalnosti]koja]je]ovim]tramvajskim]klajakanjem]participacijskih]redimejd]dovijanja]zapravo]zamagljena]

otuda]naslovi]kao]iscijeđeni]iz]re]kontekstualizovanja]i]posloženi]po]sprudovima]bijelo]na]bijelo]zdravorazumskostiju]tog]galerijskog]skeleta]dekompresija]konteksta]kvaliteta]kompresovanjem]kvantifikacijske]ravni]hrpe]ili]retrospekcije]

inicira]i]neke]komične]randomizacijske]discoball]prosjev]viceve]nalik]na]ono]si]što]najprije]ugledaš]scrollover]kviz]prežalica]na]društvenim]mreža

]bubble]eater]na]repeatu]ove]igrice]međutim]svira]do]iznemoglosti]jednu]metamelodiju]čija]isprekidanost]čuva]samo]ritam]ritam]tog]afektivnog]ritanja]koji]se]da]zapaziti]u]samosvjesnim]naslovima]žustrim]angažmanskim]golmanskim]degažmanima]mnogih]od]ovih]izložbenih]naslova]

strah]golmana]od]penala]uklonjena]degažmanom]i]jest]neki]angažman]na]odloženo]te]spokoj]između]stativa]prokracinacijski]trijumf]samozadovoljstva]ili]pozicije]dok]drugi]trče]i]osvajaju]

Vukić]simulira]mir]ovoga]golmana]iza]razigranog]dijagrama]tačkica]delay]i]onda]reverb]reverb]reverb]klinička]bjelina]indeksicilin]urbazon]za]urban]zone]art]rezervata]mine]anominam]akuzativa]ubrizgan]kao]koktel]u]uvenuća]

u]nekom]novom]domu]googladine]samogladeći]samotješnivsubjekt]samojed]može]samo]da]se]retromanski]pri]sjeća]namjenske]tenzije]zajedničkih]prostora]i]erosa]okupljanja]u]njima]

Vukić]priziva]duhuhhuhove]prethodnih]izložbi]jednom]postintetinternet]trash]rash]ili]možda]flarfpourflarf]metodom]aproprijacije]koja]simulira]ironiju]sadržaja]databazne]inteligencije]ili]nadražava]sudare]između]ne]sabijenih]naslova]kao]neku]pjesničku]igru]bez]obzirada]li]je]vidimo]kao]a]la]valse]skičanje]zaslužnih]kostiju]ili]radosnu]šutku]avatara]

tako]između]ludizma]i]dvorskoludiranja]ova]ironija]sažetka]koji]se]tu]žitko]sabija]u]retke]izgleda]tacitatne]nitne]ironionionologa]gdje]se]tradira]ova]trasipajuća]recepcijska]magla]povodljiva]povodom]na]korak]od]generisanja]nekog]bullshit]generatora]koji]bi]mogao]biti]baziran]na]stejtmentima]

ovdje]se]naslovi]decentno]disentli]cakle]jedva]merely]bijeli]na]bijelom]na]granici]vlastitog]dostojanstva]u]potrošenoj]arhivi]jedne]propale]indeksivilo]polupane]art]scene]sa]svojim]brojnim]u]blatnom]jadu]živog]blata]usporenog]fascinacijama]i]aproprijacijama]raznih]metoda]recimo]one]dignutim]glavama]ili]ne

]everything]goes]thin]goes]hinge]everything]goes]thin]goes]hinge]goes]wry]thinges]everything]goes]thin]go]go]thin]go]go]go]google]dementhinging]guma]dooma]googladine]goomladina]se]gogoizuje]prema]epohnoplohnoj]žurbi]gdje]je]centar]ubrzrzrzanja]?]a]gdje]se]ubrizgava]rzanje]?]kada]aditivnost]postaje]supstantivna]šta]može]da]transcendira]neka]radikalkalistička]imanencija]?

]skaliranje]reverberacija]je]otvor]za]otrov]otpor]baznim]farmakonomijom]kao]alkalizovanje]kisjelog]pankontekstualizma

]prepunjena]je]parergonska]poligonistika]rukometno]igralište]je]spremno]i]za]rukomet]i]za]svadbu]lobijelo]jelo]na]bijelomlom]

kriza]dija]hronije]se]tu]hromira]hronika]dileja]i]delay]a]preraspoređivanje]arhive]izložbi]nije]samo]topološka]plohama]već]rad]sa]krizom]dijahronije]epohnim]trijumfom]skrolovanog]sabijanja]

ne]raspored]već]redosljed]je]tu]posrijedi]kao]kritika]

ne]suma]nego]redosljedosljed]scenosljed]koji]se]tumbajući]zapravo]ne]mijenja]otuda]je]Vukićev]rad]moguća]projekcija]fejk]tumbanja]ili]fejk]biografemskog]tumbleranja]kao]pokušaja]varanja]ove]indifer]en]tnosti]ili]zaraslih]staza]n+1]

hipostaziranja]kao]potkazivanje]jedne]dublje]protkane]tehnoapriorijske]indiferencije]o]kojoj]govori]i]groys]o]savremenoj]umjetnici]kao]epohi]odlaganja]nesigurnosti]i]neodlučnosti]

čije]pak]zrcalo]može]nalik]webernijanskim]ictusima]ili]skrivalicama]moj]kraj]je]moj]početak]muzičkih]kanona]koje]rade]sa]reverzibilnošću]jednosmjernog]vremena]da]poremeti]koheziju]toposnih]identifikacija]Vukić]topološki]indeksifikovan]računa]na]ova]razmještajuća]jezgra]kao]na]rubove]po]kojima]se]podebljava]epohno]izlučeni]vaporwale]rub]čuna]zavnove]ručke]i]pri]ručnosti]

s]jedne]strane]tu]je]bezpovijesna]ili]apovijesna]oba]vijenost]s]druge]povijesna]jednokratnost]

ironizujući]uvijek]istorizirizirizikuj]ili]distortizitizitiziraj]imperativ]Vukić]oblači]ili]raz]vezuje]niti]ove]omame]avremenskog]ili]aistoričkog]računajući]na]onaj]trik]boginje]atine]odisejeve]zaštitnice]koja]ga]čini]poznatim]ali]neprepoznatljivim]

ovo]odlučlučeno]lučenje]tumbanja]tuđih]naslova]remaskira]ovu]kulminacijuvepohe]kao]tictacvnekromantindeksiranja]u]preispoljnom]pojavljivanjima]koje]prestižu]svoje]razloge

]joselitovo]definisanje]značenja]u]avangardama]unutar]kojih]svojim]značenja]leže]ispred]predmeta]ovdje]je]aktivirano]poput]komičnog]vektora]trčanja]za]svojom]u]retromanijski]zasnovanu]katastrofičku]zasnovanost]

ovdje]katastrofa]jest]ono]konsolidovanje]raspada]iz]prošlosti]a]anastrofa]budućnost]koja]se]prikuplja]nick]land]sadie]plant]značenje]se]skuplja]oko]tumbajućih]predmeta]uprkos]ili]mimo]tmblr]ovanog]mreženja]?

]najkonkretnije]u]beogradu]now]and]here]Vukić]ironizira]samu]izlagačku]scensku]neurozu]kroz]ovo]dizajniranje]skoro]ničega]

to]jest]rad]sa]svim]drugima]a]bez]njih]i]njihovih]radova]gdje]se]neuroza]naslova]ne]može]čitati]sasvim]bez]neurotične]naslovljačke]linije]fronta]u]kurirologiji]svakodnevnog]vučićvučićevićeviznog]prometa]

sama]vremenitost]dakle]savremene]scenski]posredovane]savremene]umjetnosti]kao]utvartrenutka]ili]epohne]indeksne]plohe]tepiha]ovdje]je]metaforička]zamjena]za]duboke]transformacije]intelegibilnosti]i]znanja]pisanja]i]pamćenja]

sve]do]one]aditivne]revizije]kantovih]sinteza]koju]pravi]stiegler]sa]dodavanjem]četvrte]tercijarne]retencije]s]druge]strane]im]protencija]ovih]razmještanja]bijelobijelih]libeliranja]Vukićevih]jest]jedan]razdorni]indoors]eksteriorizand]dizajnirani]alien]like]indiferencijalni]prezir

]elegancija]sudaranja]se]i]sama]može]čitati]kao]fiksacija]a]ne]formativno]fiksiranje

]indeksiranje]još]uvijek]mimo]i]kontra]hilomorfistike]

je]li]Vukićev]indeks]deceleracija]ili]akceleracija]ili]samo]akcidentitetska]konsolidacija]gdje]je]srce]ubrzanja]tamo]se]ništa]ne]pomjera]?

]mallarmeovska]larma]jezika]koji]se]autoreferencijalno]prazni]da]bi]opet]nastupio]kao]tišinarska]igra]sklopa]bez]pretenzije]na]referencijalno]širenje]polja

]šizmofilijska]je]to]mirnoća]ctrl]šuma]savazologov]mesni]romeo]avatar]Vukić]je]usred]beogradske]likovne]scene]samopostavljen]kao]usred]nečega]čemu]će]teško]ikada]pripasti]zato]on]sve]to]uzima]indeksira]i]premješta]bez]bijesa]nekog]intervenisanja]koristeći]samo]kao]metaforu]tepih]recentne]naslov]valence]on]ne]bi]da]mrsi]treplje]koliko]da]potkazuje]reverzibilnost]dikcijskih]membrana]ovih]naslovskih]apodikcija] kao]što]to]čini]uostalom]svaki]čak]i]najmanji]indesikalni]poredak]